“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Wednesday, June 30, 2010

Ska försöka få ur mitt huvud vad det är jag lärt de senaste 4 veckorna :-)

Våra instruktörer var John Baar, Molly, Rob, Sam (tills han åkte tillbaka till Australien), Katie Baar, Pete och Jarno 2 veckor sedan hade de Horsebehavior and you kursen.
De första dagarna pratade de om att även om min horsemanship resa går upp och ner och hit och dit så är jag exakt där jag ska vara: " I´m exacly where I need to be in my journey".
De första dagarna bestod av teoretiska och praktiska test i alla 4 savvys testen var på vad de ville att vi skulle veta och det som de sedan lärde oss under de 4 veckorna. Mycket bra upplägg.

They might not give us what we whant,
they´ll give us what we need...

Seek help if you need bu know that frustration is part of learning.
As a student I can not be wrong.
Experiment before you ask, know what you can do and what you can´t do.
Accept the seeds of learning.

Det är ju som vi sa innan vi åkte, att även om man är på samma kurs så har var och en av deltagarna sin egen resa och personliga utveckling. Att ta lärdom av de utmaningar man ställs inför istället för att se de som problem gör att man lär sig så mycket mer och utvecklas som människa.

No comments: