“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Friday, July 16, 2010

Lakota, Colorado 2010

‘Without accepting the fact that everything changes, we cannot find perfect composure. But unfortunately, although it is true, it is difficult for us to accept it. Because we cannot accept the truth of transience, we suffer.’ ~Shunryu Suzuki

2 comments:

Ulrika said...

Ja, det är knepigt att man aldrig kan veta vad som ska hända och att allt alltid ändrar sig.

Som inför mina lektioner som jag planerar väldigt noga ofta, som aldrig följer planeringen, men som blir bäst om jag har en väldigt genomtänkt plan som jag lämnar.

Kanske kan det var så att ju mer detaljerat man tänkt sig vad man vill, desto mer möjlighet har man att använda det som livet erbjuder för att koma dit. Att det är det som gör att man kan "go with the flow" och "flow with the go".

Vet man var man ska kan man lättare välja rätt våg att rida på.

Tror jag.

Sofie said...

Ja jag försöker att tänka att det finns en medning med att saker och ting blir som det blir å att man ska nog inte kämpa emot för mycket utan acceptera det istället.