“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Monday, June 24, 2013

Det är inte min kropp du skall fästa dig vid,
det är min ande.
Ständigt närvarande.
Jag dör aldrig,
lika lite som du,
men jag byter skepnad,
för att kunna leva vidare.

Ur Zander och tiden av Emelie Cajsdotter

2 comments:

Anonymous said...

Panter kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Agneta & Lars

Elisabeth said...

Det känns i mitt hjärta också när jag läser den. Så vackert och så rätt.