“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Saturday, May 12, 2012

Nya tag...

Mycket nytt sista tiden. Den 23 februari kom lilla Victor till världen och det har inneburit stor omställning. Panter har haft en lugn vinter och vår. Det jag focuserat på när jag lekt har varit raka linjer och cirklar. Har även använt mig av cavaletti. Fick lite ny inspiration när aprils Savvy club dvd kom så nu håller vi på att förbättra vår figure 8. Fick bra tips från dvdn som har hjälpt till stor förändring, jag rör mig desto mer för det gäller att matcha min lilla extroverta häst :-)

No comments: