“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Monday, November 1, 2010

The 7 Keys to Success # 7 Support

Detta är den nyare av the 7 Keys. Det är viktigt med support från vänner och instruktörer. Även savvy klubben är bra att vända sig till och söka information då man behöver extra stöd. Resan går ju inte direkt spikrakt och uppåt och när man känner att man är fast eller att det inte alls går som planerat är det alltid skönt med uppmuntran från vänner.
Vi i lek teamet brukar träffas lite då och då och nu under de kallare och mörkare årstiden så blir det lite filmkvällar då man inte alltid kan vara ute och det är toppen att kunna träffas så.

No comments: