“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Monday, November 30, 2009

Focus, focus, focus...

Till att börja med... så att jag ej glömmer.... nu när det hänt så mycket på en gång...
Panter och jag har börjat focusera lite mer på liberty, delade av ridbanan på halva i lördags då kan han inte springa iväg som han gör när han har tillgång till hela.
Det gick bra, måste börja tänka mer på att få in patterns 7 ggr i rad, börjar med att testa av liberty level 2 på patterns = 4 varv i trav, transitions trav- skritt, kom till mig i skritt samt över en bom. Sedan ska ju även selfassessmenten bockas av så det är det vi focuserar på nu.

No comments: