“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Tuesday, September 15, 2009

Måndag och online

Började leka i hagen, lead by hind leg och tail, gick ok han vill gå mot trycket först men förstår sedan vad jag menar. Traveling circles over log = Right Brain Panter. Det löste vi med lite squeeze över stocken. Circling väster och höger galopp, gick ok drog bara iväg lite. Fick sända rätt länge i galoppen men i vänster höll han ett helt varv utan att bryta :-) Varvade med galopp och trav med många bringbacks för att få honom med. Sedan blev det även lite friendly genom att kasta repet över zon 1 genom att stå i zon 4 och driving från zon 4-5 samt toutch log med bakhovarna. Efter det hade Panter varit så duktig så vi red ut en runda. Gjorde övningar som tex flytta fr ena sidan vägen till andra, stå still utan att slingra sig och många transitions skritt - trav - halt.
En bra dag :-)

No comments: