“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Tuesday, August 25, 2009

Horses goes Right brain...

http://www.youtube.com/watch?v=03YcT74h5Mg&feature=related

4 comments:

Elisabeth said...

Oh my good! Svårt att sova direkt efter detta :) tvungen att läsa alla kommentarer på filmen också...

Sofie said...

Man fortsätter att förvånas över hur människor agerar...

Åsa said...

Så blir det när man ej kan läsa av hästen i tid... Vi såg lite liknade dock med bara en häst av svensk "proffskörare" förra året på Fäviken. Kunde ha slutat i många dödsfall. Intressanta var att gubben skulle sela på och köra igen eftråt men blev lyckligtvis stoppad av riktig hästkarl =)

Sofie said...

Tragiskt :-(