“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking.Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”- Steve Jobs

Monday, August 10, 2009

Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den, som är nästan ännu bättre.
/
Nalle Puh

Hmmm känner att jag kan relatera lite till det här. Jag är ofta ivrig med att göra planer och förbereda för vad jag ska göra med Panter men det är dock inte allt som blir ordentligt genomfört. Men det är ju så skoj att planera och studera :-)
Förväntningarna inför det som komma skall....

1 comment:

Anonymous said...

Förväntningar är livsviktiga!

Det är en av de saker som gör livet svårt för till exempel en del människor inom autism spektrat (som mina dramaelever är). De kan inte läsa av situationer och livet är en gåta och de förstår inte vad som ska hända.

När de lär sig strategier för att förstå livet och börjar kunna ana vad som ska ske, får de också tillgång till förväntan och det ger dem oerhörd glädje och drivkraft. Det är så för oss alla, men kanske tydligare med dem som hardet svårare.

Att ta ut glädjen i förskott är ett utmärkt sätt att vara glad mer =D

/U